KADOOĞLU YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş
BAŞVURU FORMU

Genel Açıklamalar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.
KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca, veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

• Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,
• Noter vasıtası ile,
• Başvuru Sahibince 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

Tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi Başvuru Yapılacak Adres Gönderimde Yer Alması Gereken Bilgiler
Elden teslimli şahsen başvuru (Başvuru Sahibinin bizzat kimliğini tevsik edici belge ile başvuru yapması gerekmektedir) 4. Org. San. Blg. 83422. Cad. No: 11 Başpınar – Gaziantep / Türkiye Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi yazılmalıdır
Noter vasıtası ile tebligat 4. Org. San. Blg. 83422. Cad. No: 11 Başpınar – Gaziantep / Türkiye Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi yazılmalıdır.
Güvenli elektronik imza ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta (KEP) yolu ile kadooglu@hs02.kep.tr E-postanın konu kısmına Kişisel Verilerin Korunması kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi yazılmalıdır.
Ayrıca, Kurulun belirleyeceği diğer yollar duyurulduktan sonra bu yollarla başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimiz tarafından duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.