Bilgi Güvenliği Politikası


Kurumsal Bilgi Güvenliği Politikası

KADOOĞLU YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş. kurumsal iş hedefleri ile uyumlu ve onları destekler şekilde iş gereksinimlerine dayanan ve ilgili yasalara ve standartlara göre düzenlenen gereksinimler, tanımlar, kurallar, uygulamalar, sorumluluklar ve iş akışlarını ifade eder. Bu politika,KADOOĞLU YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş bilgi güvenliği ile ilgili tüm faaliyetlere kılavuzluk etmeyi ve alt belgelerin de desteği ile bilgi güvenliği süreçlerini ve kontrollerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla oluşturulan bilgi güvenliği politikası aşağıdaki temel gereksinimleri sağlayacaktır:

• İş stratejisi ve kurumsal hedefleri desteklemek
• Yasalara, standartlara ve sözleşmelere uyum sağlamak
• BGYS’yi ISO 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dökümante etmek, belgelendirmek, kurumsal kültür haline getirmek ve sürekli iyileştirmek
• Mevcut ve öngörülen bilgi güvenliği süreçlerini, risklerini ve tehdit ortamını yönetmek
• Bilgi varlıkları başta olmak üzere KADOOĞLU YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş ait BGYS kapsamındaki tüm varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik değerlerini kabul edilebilir seviyenin üstünde tutmak
• BGYS ile KADOOĞLU YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş çalışanlarının ve paydaşlarının bilgi güvenliği farkındalığını yaratmak ve herkesi Bilgi Güvenliği Politikası ve BGYS uygulamaları hakkında bilgilendirmek
• BGYS sayesinde KADOOĞLU YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş iş süreçlerinde bilgi güvenliğini sağlamak, verilen hizmetlerin kalitesini ve süreçlerin verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır.